Top Banner Ads
  
Quảng cáo giữa 1 Quảng cáo giữa 2 Quảng cáo giữa 3
Statistics
Online: 143
Visiter today: 1,347
Total: 1
Our Partners
Sealaw
luat su Dong Nam A
Thu no viet nam
cong chung viet nam
danhbaluatsu
Hoi bao tro tu phap
Trang chủ > DANH MỤC THỦ TỤC > Thương mại
Đăng ký khuyến mại.
Hiện nay theo Quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động khuyến mại, mỗi hình khuyến mại sẽ tương ứng với việc nộp thông báo hoặc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chi tiết các hình thức khuyến mại như sau:

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

I. Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại

1. Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi  thực hiện khuyến mại.

2. Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm:

- Tên chương trình khuyến mại;

- Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

- Hình thức khuyến mại;

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

- Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

- Khách hàng của chương trình khuyến mại;

- Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

3. Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố quy định, trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm:

a) Gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng;

b) Thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

II. Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi

1. Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại  bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;

Thể lệ chương trình khuyến mại;

Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);

Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có). 

2. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, xác nhận bằng văn bản việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Văn bản xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại phải bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên chương trình khuyến mại;

- Hình thức khuyến mại;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại;

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; tổng trị giá giải thưởng;

- Thời gian khuyến mại;

- Địa bàn tổ chức khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

- Xử lý giải thưởng tồn đọng;

- Thể lệ chương trình khuyến mại;

- Các nghĩa vụ khác của thương nhân thực hiện khuyến mãi.

 

B. CÔNG VIỆC SEALAW LÀM CHO QUÝ KHÁCH:

-   Chuẩn bị giấy tờ tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thực hiện khuyến mại;

-   Soạn thảo hồ sơ và nộp thông báo thực hiện khuyến mại tới cơ quan đăng ký;

-   Sửa đổi và bổ sung tài liệu cho Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại theo yêu cầu của chuyên viên;

-   Nhận giấy xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại từ Cơ quan đăng ký;

-   Nộp thông báo thực hiện khuyến mại đến Bộ Công thương và địa phương thực hiện khuyến mại;

-   Nộp báo cáo chi tiết cho cơ quan quản lý nhà nước về giải thưởng không có người trúng thưởng (nếu có)

-   Nộp báo cáo thực hiện khuyến mại tới Bộ Công thương và các địa phương thực hiện chương trình khuyến mại khi kết thúc đợt khuyến mại

 

C. LIÊN HỆ: 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ: Số 76 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: |+8| |04| 35656 858                Fax: |+8| |04| 35656 858

E-mail:   contact@sealaw.vn / luatsudongnama@yahoo.com.vn

Website: www.giayphepviet.com / www.luatsudongnama.com

 

Trân trọng hợp tác!

(Source: )
[ Back ]
OTHER
Giấy phép hội thảo. (3/12/2013)
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm. (3/12/2013)
Tư vấn Online
luatsudongnama   luatsudongnama
Our Partners
VCOP phải
Hướng dẫn xử lý xâm phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng
dich vu thu no
Lien doan luat su Viet nam
Debt collection
Trong tai thuong mai viet nam
tra cuu van ban
dich vu giay phep
o mai ba thu
luat su Dong Nam A