Top Banner Ads
  
Quảng cáo giữa 1 Quảng cáo giữa 2 Quảng cáo giữa 3
Statistics
Online: 109
Visiter today: 671
Total: 1
Our Partners
Sealaw
luat su Dong Nam A
Thu no viet nam
cong chung viet nam
danhbaluatsu
Hoi bao tro tu phap
Trang chủ > GP. mạng > Giấy phép Báo điện tử

        giấy phép hoạt động báo điện tử

 

            Báo điện tử với nhiều ưu điểm bởi các tính năng mang tính công nghệ cao dẫn đến việc cập nhật thông tin nhanh, đa chiều...và được đọc bởi các loại phương tiện công nghệ như điện thoại, máy tính... nhanh và tiện lợi. Vì thế Báo điện(Báo mạng) rất phát triển. Thủ tục xin giấy phép như thế nào? SEALAW xin trân trọng giới thiệu loại thủ tục này:

 

            I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử;

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử;

3. Đề án hoạt động báo chí điện tử của cơ quan chủ quản phê duyệt

4. Dự kiến danh sách tổng hợp nhân sự: Lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử, trưởng các phòng ban chuyên môn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ kỹ thuật của cơ quan báo chí điện tử.

5. Sơ yếu lý lịch lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử (tổng biên tập, phó tổng biên tập).

6. Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác theo quy định theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các tổ chức đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử ở địa phương.

7. Bản in mầu giao diện trang chủ báo chí điện tử, trang chủ chuyên trang của báo chí điện tử.

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

Tên mẫu đơn mẫu tờ khai:

            - Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử

            - Dự kiến danh sách tổng hợp nhân sự;

            - Sơ yếu lý lịch lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử

Văn bản hướng dẫn:

            - Nghị định Số: 51/2002/NĐ-CP;

            - Thông tư Số: 33/2011/TT-BTTTT;

            - Luật Báo chí năm 1989;

            - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí 1999.

 

            II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Nộp hồ sơ: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông. Cán bộ phòng Báo chí xuất bản tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.

2. Nếu đủ điều kiện, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép; trường hợp không cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện thì cán bộ phòng Báo chí xuất bản hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

            III. ĐIỀU KIỆN

 1. Phải phù hợp với quy hoạch báo chí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều kiện về nhân sự:

a) Có người đủ các điều kiện sau đây để bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí điện tử:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

Có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên;

Đã qua lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ;

Có Thẻ nhà báo đang còn hiệu lực do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

Không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

b) Có đủ nhân sự dự kiến để hình thành lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và có đủ đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã được cấp Thẻ nhà báo bảo đảm cho hoạt động của báo, tạp chí điện tử.

c) Trường hợp cơ quan báo chí điện tử sử dụng ngôn ngữ nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam để thể hiện nội dung thông tin, phải có đủ phóng viên, biên tập viên thành thạo về ngôn ngữ đó để đảm bảo việc xuất bản và phải có lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc người được lãnh đạo ủy quyền chịu trách nhiệm về nội dung có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đó.

3. Xác định rõ tên gọi của báo chí điện tử dự kiến đề nghị cấp giấy phép; tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí điện tử.

4. Phải sử dụng ít nhất một tên miền.vn còn thời hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép.

5. Xây dựng quy trình quản lý phù hợp với mô hình hoạt động báo chí điện tử.

6. Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, kỹ thuật theo hồ sơ đề nghị cấp phép, bao gồm:

a) Có trụ sở ổn định bảo đảm hoạt động của báo chí điện tử;

b) Có đủ trang thiết bị, nhân sự, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hoạt động của báo chí điện tử;

c) Có đủ điều kiện tài chính bảo đảm mục tiêu hoạt động theo tôn chỉ, mục đích.

7. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí điện tử và phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của địa phương đối với các tổ chức đứng tên đề nghị cấp phép thành lập báo chí điện tử của địa phương.

8. Đối với các tổ chức tôn giáo, Viện nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên ngành đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử và những trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định.

 

            III. CÔNG VIỆC SEALAW LÀM CHO QUÝ KHÁCH:

Trong quá trình thực hiện công việc, SEALAW cung cấp các dịch vụ sau:

- Tư vấn cho khách hàng nội dung và hình thức;

- Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiêt cho việc xin giấy phép;

- Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi dược cấp phép;

- Thay mặt cho khách hàng nhận bản gốc và bản sao kết quả cấp phép;

- Tư vấn sau khi được cấp phép.

 

         

 

            Trân trọng hợp tác!

 

 

Tư vấn Online
luatsudongnama   luatsudongnama
Our Partners
VCOP phải
Hướng dẫn xử lý xâm phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng
dich vu thu no
Lien doan luat su Viet nam
Debt collection
Trong tai thuong mai viet nam
tra cuu van ban
dich vu giay phep
o mai ba thu
luat su Dong Nam A