Top Banner Ads
  
Quảng cáo giữa 1 Quảng cáo giữa 2 Quảng cáo giữa 3
Statistics
Online: 159
Visiter today: 506
Total: 1
Our Partners
Sealaw
luat su Dong Nam A
Thu no viet nam
cong chung viet nam
danhbaluatsu
Hoi bao tro tu phap
Trang chủ > DANH MỤC THỦ TỤC > GP Môi trường
Đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam
Từ ngày 15/01/2014, để được gắn tem chứng nhận sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường (Nhãn xanh Việt Nam – NXVN), doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đăng ký đến Tổng cục môi trường.
Thành phần hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy định tại điều 7 Thông tư 41/2013/TT-BTNMT về đăng ký nhan xanh
Tổng cục sẽ nghiên cứu hồ sơ và trả lời bằng văn bản đến Doanh nghiệp là đạt hay không đạt yêu cầu; yêu cầu sửa đổi bổ sung nếu có; nếu đạt thì gửi kèm theo Quyết định chứng nhận NXVN.

Quyết định này có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp.
Sau khi nhận được Quyết định chứng nhận NXVN, doanh nghiệp có thể tiến hành gắn nhãn cho sản phẩm đã được chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 4 dưới các hình thức như dán, vẽ, đính, khắc, in.

I.    Hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam

Hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam bao gồm:

            1. Một (01) Đơn đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 41/2013/TT-BTNMT;

            2. Một (01) bản chính Báo cáo hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 41/2013/TT-BTNMT; hoặc một (01) bản sao y bản chính có chứng thực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật cấp; hoặc một (01) bản sao y bản chính có chứng thực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 do tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IFA), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) cấp; hoặc tiêu chuẩn tương đương;

            3. Một (01) bản chính Báo cáo đánh giá sản phẩm đáp ứng tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho từng nhóm sản phẩm tương ứng, kèm theo kết quả thử nghiệm do Tổ chức thử nghiệm cấp có thời hạn không quá sáu (06) tháng kể từ ngày Tổng cục Môi trường nhận được Hồ sơ đăng ký hợp lệ;

            4. Một (01) bản sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

            5. Một (01) bản chụp hoặc vẽ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm có kích cỡ bằng 21 cm x 29 cm.

            Mẫu hồ sơ:

1.     Mẫu đơn đề nghị;

2.     Báo cáo, đánh giá về hoạt động môi trường.

            Văn bản hướng dẫn:

1.     Thông tư 41/2013/TT-BTNMT;

2.     Nghị định Số: 21/2013/NĐ-CP;

3.     Luật bảo vệ moi trường.

 

            II. Quy trình chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam

            1. Hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam được gửi tới Tổng cục Môi trường. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao 01 (một) bộ phận chuyên môn thuộc Tổng cục làm đơn vị thường trực đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.

            2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

            3. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam trên cơ sở xác định mức độ phù hợp của hồ sơ đăng ký với tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam.

            4. Trường hợp kết quả đánh giá đạt yêu cầu, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm ký Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam. Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam được thông báo tới doanh nghiệp ngay khi được ký ban hành.

            5. Trường hợp kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do không đạt yêu cầu.

            Kết quả: Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam

            1. Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 41/2013/TT-BTNMT.

            2. Mã số sản phẩm được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo số của Quyết định Chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam kèm theo năm được cấp.

            3. Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam có thời hạn là ba (03) năm kể từ ngày cấp.

 

III.   Liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ: Số 76 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: |+8| |04| 35656 858                Fax: |+8| |04| 35656 858

E-mail:   contact@sealaw.vn / luatsudongnama@yahoo.com.vn

Website: www.giayphepviet.com / www.luatsudongnama.com

 

Trân trọng hợp tác!

 

(Source: )
[ Back ]
OTHER
Cam kết môi trường với dự án đầu tư. (3/12/2013)
Tư vấn Online
luatsudongnama   luatsudongnama
Our Partners
VCOP phải
Hướng dẫn xử lý xâm phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng
dich vu thu no
Lien doan luat su Viet nam
Debt collection
Trong tai thuong mai viet nam
tra cuu van ban
dich vu giay phep
o mai ba thu
luat su Dong Nam A